Header

पोवाडे

शिवप्रतिज्ञा (पोवाडा) - शाहीर पां.द.खाडिलकर

छत्रपती शिवाजी अवतारी कसे ? (पोवाडा) - शाहीर रामचंद्र शंकर दळवी

शिवाजी महाराजांचा पोवाडा - शाहिर: महात्मा ज्योतिबा फुले

वीररत्ना तानाजीराव मालुसरे (पोवाडा) - शाहीर पां.द.खाडिलकर

ठकास महाठक (पोवाडा) - शाहीर पां.द.खाडिलकर

शाहिस्तेखानाचा पराभव (पोवाडा) - शाहीर पां.द.खाडिलकर

वीरमणि बाजीप्रभु देशपांडे (पोवाडा) - शाहीर पां.द.खाडिलकर

प्रतापगडचा रणसंग्राम (पोवाडा) - शाहीर पां.द.खाडिलकर

नरवीर मालुसरे, सिंहगडावर छापा (पोवाडा) - शाहीर रामचंद्र शंकर दळवी

शिवाजी महाराजांची आग्र्याहून सुटका (पोवाडा) - शाहीर रामचंद्र शंकर दळवी

सरदार शाहिस्तेखानाची मोहीम (पोवाडा) - शाहीर रामचंद्र शंकर दळवी

बाजी देशपांडे यांचा पराक्रम (पोवाडा) - शाहीर रामचंद्र शंकर दळवी

अफजल खानचा वध (पोवाडा) - शाहीर रामचंद्र शंकर दळवी

सिंहगड (पोवाडा) - शाहीर स्वातंत्र्यवीर सावरकर

बाजी प्रभू (पोवाडा) - शाहीर स्वातंत्र्यवीर सावरकर

नरवीर तानाजी मालुसरे (पोवाडा) - शाहीर लहरी हैदर

तानाजी मालुसरे (पोवाडा) - शाहीर तुळशीदास

अफजल खानचा वध (पोवाडा) - शाहीर अज्ञानदास

राजमाता जिजाबाई (पोवाडा) - शाहीर पां।द.खाडिलकर

छत्रपतींचा पोवाडा (पोवाडा) - शाहीर पां.द.खाडिलकर

कल्याणचा खजिना लूट (पोवाडा) - शाहीर पां.द.खाडिलकर

शिवरायांचे पुण्यस्मरण (पोवाडा) - शाहीर पां.द.खाडिलकर

छत्रपती शिवाजी महाराज (पोवाडा) - शाहीर महादेव नानिवडेकर

नरवीर तानाजीचा पराक्रम (पोवाडा) – शाहीर सदाशिव लक्ष्मण ठोसर

शिवराज्याभिषेक (पोवाडा) – शाहीर प्रल्हादराय जामखेडकर

पुरोगामी छत्रपती (पोवाडा) – शाहीर आत्माराम पाटील

शिवदर्शन (पोवाडा) – शाहीर आत्माराम पाटील

छत्रपति शिवाजी महाराज (पोवाडा) – शाहीर वसंत बापट

शिवगौरव श्रीशिवछत्रपती जन्मसोहळा (पोवाडा) – शाहीर विठ्ठल लुबाळे

समाजवादी शिवछत्रपति (पोवाडा) – शाहीर अमर शेख

0 comments: